Valsmelodier

Inspelningar av valsmelodier presenterade i låtsamling
’Valser från artonhundratalets förra hälft upptecknade
i Godegård med omnejd’ av Peter Berry, Lund
utgiven av Östergötlands spelmansförbund 2021

Häftet kan beställas från arkivarie Hans Norberg, arkivarie@ostgotaspel.se
Pris 70 kronor, medlem ÖSF 50 kronor www.ostgotaspel.se [Butik]

Rättelser notboken:
Sidan 9: Johan Erik Carlsson (1814-1898)
Olof Gustaf Andersson (1840-1894); lantbrukare, spelman
Jonas Eric Sandsten (1795-1866)
Se också låtarna 03, 06, 19, 20, 28, 29, 39, 42 och 65


I samband med utgivningen pågår ett projekt av inspelningar av häftets låtar:

Dessa inspelningar har tillkommit för att underlätta för de som vill
lära sig nya låtar på gehör att ta del av nothäftet.
Det är därför inte professionella musikers studioversion av låtar,
som till en tänkt CD, eller en intränad version till en konsert.

Istället är en del låtar inspelade av amatörer för att låta dessa få en plats
som är rimlig i förhållande till deras roll i folkmusiken.
Inspelningarna är nästan alltid gjorda på spelmannens mobiltelefon.
Vi som drivit detta projekt har också strävat efter att få med inspelningar
inte bara på fiol utan också på så många olika instrument som möjligt.

Listan kommer kontinuerligt att fyllas på…

Linköping/Lund 22-01-27 Hans Norberg, Barbro Wijma, Peter Berry

Utförda inspelningar 221124 från:
Arne Blomberg, Törnevalla 42, 43, 44, 45, 46
Christer Samuelsson, Mjölby 12, 15, 17, 18, 23
Claes-Göran Olson, Linköping 5, 6, 50, 52, 69
Peter Berry, Lund 53, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 67
Isabell Svärdmalm, Norrköping 1, 2, 4, 5, 14
Viktoria Norberg, Sturefors 8, 21, 70, 71
Magnus Larsson, Valdemarsvik 19, 20, 22, 27, 65
Erik Svansbo, Malmslätt 34, 35
Erik Strid, Vetlanda 40
Eric Hammarström, Åsvedal, Valdemarsvik 10, 25, 41, 49, 66
Jacob Fries, Motala 11, 39, 40, 58
Erik Pekkari, Värna, Åtvidaberg 9, 16, 37, 61, 64
— Totalt 49 av 71 valser inspelade —Uppspelningshastighet kan väljas *0.25, *0.5, *0.75, *1.0 under ’…’

Samlade inspelningar:
Valser i Godegård med omnejd

01

Isabell Svärdmalm spelar

02

Isabell Svärdmalm spelar

03

Rättelse: Takt 3: första tonen D, inte E. Takt 8: Andra åttondelen A skall vara oktav lägre.

04

Isabell Svärdmalm spelar

05

Claes-Göran Olson spelar
Isabell Svärdmalm spelar

06

Rättelse: Femte takten i andra reprisen, näst sista tonen är fiss2 ej e2
Claes-Göran Olson spelar
Alternativt repris 2

08

Viktoria Norberg spelar

09

Erik Pekkari spelar

10

Eric Hammarström spelar

11

Jacob Fries spelar

12

Christer Samuelsson spelar

14

Isabell Svärdmalm spelar

15

Christer Samuelsson spelar

16

Erik Pekkari spelar

17

Christer Samuelsson spelar

18

Christer Samuelsson spelar

19

Rättelse: 4:e takten sista åttondelen är ett B i uppteckningen efter Carlsson.
Tredje reprisen 3:e takten första åttondelen är ett B. Tredje reprisen 5:e takten är de första sextondelarna E, G, C (samma som i andra reprisens första takt). Tredje reprisen 7:e takten första sextondelen är ett B.

Magnus Larsson spelar

20

Rättelse: 7:e takten första sextondelen är ett F i uppteckningen efter Carlsson.

Magnus Larsson spelar

21

Viktoria Norberg spelar

22

Magnus Larsson spelar

23

Christer Samuelsson spelar

25

Eric Hammarström spelar

27

Magnus Larsson spelar

28

Rättelse: Upptakt till första reprisen. Första tonen är fiss1 inte e2
Åttonde takten i andra reprisen. d2 ska vara en åttondelsnot, inte en sextondelsnot

29

Rättelse: Näst sista takten i sjunde reprisen. Sista tonen är a1 inte e2

34

Erik Svansbo spelar på sin Youtube sida Länk ->

35

Erik Svansbo spelar på sin Youtube sida Länk ->

37

Nr 37, 2:a reprisen, takt 3, spelar c istället för c#

Erik Pekkari spelar

39

Rättelse: Fjärde takten i andra reprisen. Tonerna är g2 fiss2 g2 h2, d2

Jacob Fries spelar

40

Erik Strid spelar
Jacob Fries spelar

41

Eric Hammarström spelar

42

Arne Blomberg presenterar inspelningar låt 42 -46
Rättelse: Taktstreck saknas efter första noten i andra reprisen.
Arne Blomberg spelar

43

Arne Blomberg spelar

44

Arne Blomberg spelar

45

Arne Blomberg spelar

46

Arne Blomberg spelar

49

Eric Hammarström spelar

50

Claes-Göran Olson spelar

52

Claes-Göran Olson spelar

53

Peter Berry spelar

54

Peter Berry spelar

55

Peter Berry spelar

56

Peter Berry spelar

58

Jacob Fries spelar

59

Rättelse: Andra reprisen: Förslagen i två takter är fiss och ej g

Peter Berry spelar

60

Peter Berry spelar

61

Nr 61, 2:a reprisen, takt 7, spelar h istället för c# (dvs lika som takt 3).

Erik Pekkari spelar

62

Peter Berry spelar

63

Peter Berry spelar

64

Erik Pekkari spelar

65

Rättelse: Andra reprisen första tonen är ett E en oktav ner.

Magnus Larsson spelar

66

Eric Hammarström spelar

67

Peter Berry spelar

69

Claes-Göran Olson spelar

70

Viktoria Norberg spelar

71

Viktoria Norberg spelar