Östergötlands spelmansförbund

Välkommen till hemsidan www.ostgotaspelman.se

Nya styrelseledamöter valda vid årsmötet 23-03-05:
Ordförande – Christer Samuelsson
Sekreterare – Knut Eriksson

OBS: Gamla hemsidan ostgotaspel.se är
nu nedstängd. Email @ostgotaspel.se
användes även fortsättningsvis.

Aktuella evenemang, se [Evenemang] eller flik [Aktuellt]
3/6 Klintetten 30 år
14/6 Spel- och dansträff Vårdsnäs
17/6 Kärna spelmansstämma
3/7, 17/7, 31/7 Spelmansträff på Medevi brunn
7/10 Spelträff på Borghamns vandrarhem

Bokningssida Borghamn: här mejl: info@borghamn.com
OBS: Bokning av rum kan ske 7 juni – 25 juni

Nya Östgötaspel nr 1 2023 finns här

Nyhet: Medlemstidningen Östgötapolskan 1972-2000
finns nu att läsa här: länk

För att läsa den äldre tidningen krävs ett lösenord. Detta är samma som gäller för arkivmaterial under ’Arkiv medlem’. Se nedan!

Extra Östgötaspel nr 4: Vals Paradisus komponerad av Axel Samuelsson finns här.

Få överblick över hemsidan här

Vissa tjänster på kommer att vara tillgängliga bara för medlemmar
och via lösenord. Du hittar dit under fliken ’Arkiv medlem’.
Lösenord har sänts via mejl till registrerade användare. Annars meddela
webb@ostgotaspel.se, så erhåller du detta som medlem i ÖSF.
Går även att kontakta Hans Norberg på tel 070 374 2584.