Östergötlands spelmansförbund

Välkommen till hemsidan www.ostgotaspelman.se

Styrelseledamöter valda vid årsmötet 24-03-03 länk->

OBS: Gamla hemsidan ostgotaspel.se är
nu nedstängd. Email @ostgotaspel.se
användes även fortsättningsvis.


Medlemstidningen Östgötapolskan 1972-2000
finns att läsa här: länk

För att läsa den äldre tidningen krävs ett lösenord. Detta är samma som gäller för arkivmaterial under ’Arkiv medlem’. Se nedan!

Få överblick över hemsidan här

Vissa tjänster på kommer att vara tillgängliga bara för medlemmar
och via lösenord. Du hittar dit under fliken ’Arkiv medlem’.
Lösenord har sänts via mejl till registrerade användare. Annars meddela
webb@ostgotaspel.se, så erhåller du detta som medlem i ÖSF.
Går även att kontakta Hans Norberg på tel 070 374 2584.