Aktuellt

ÖSF verksamhet och evenemang här->

22-08-20 Östrarydsdagen Låtkurs med Anders Larsson låtar

Annonser evenemang här->

22-05-20 Invigning utställning Östra Skrukeby
22-06-01 Spel- och dansträff, Vårdsnäs hembygdsgård
22-06-17=>22-06-18 Söderköpings gatufest
22-06-26=>22-07-06 Vandring med körsång

22-07-20 Konsert Tryserums kyrka (Vandring med körsång)
22-06-05=>22-08-20 konserter Långrådna
22-05-25=>22-06-19 Tellurium, Balladdanser i Slaka
22-08-20 Östrarydsdagen med låtkurs

Genomförda evenemang här->

Kalendarium Östgötaspel nr 2 2022

Årsmöte 2022